Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

4. Tuyến đường qua trường Tiểu học Liên Ninh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh đáng chú ý có tuyến đường qua trường Tiểu học và THCS Liên Ninh, dài khoảng 600 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở QL1A.

 Tuyến đường này đi qua bên hông Tiểu học Liên Ninh, hướng về THCS Liên Ninh.

 Đoạn qua trường THCS.

 Tuyến đường này có phần lớn đi qua hồ nước.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

5. Tuyến đường từ trạm y tế xã Liên Ninh đến thôn Yên Phú

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh đáng chú ý có tuyến đường từ khu vực trạm y tế đến thôn Yên Phú, dài khoảng 300 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có đoạn đầu từ trạm y tế đến đường Yên Phú đã xây dựng.

 Đoạn từ đường Yên Phú đến khu  vực cánh đồng chưa xây dựng.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

6. Tuyến đường song song với đường Liên Ninh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh đáng chú ý có tuyến đường song song với đường Liên Ninh, đối diện đường vào UBND xã Liên Ninh qua QL1A, dài khoảng 360 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S5).