Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 10)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.

 Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

28. Khu đất trùng với ngõ 59 Thanh Liệt 

 Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất trùng với ngõ 59 Thanh Liệt với diện tích khoảng 2.080,724 m2, dài khoảng 240 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Khu  đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường Kim Giang.

 Khu đất mở rộng ngõ 59, đi qua một số nhà dân.

 

 Khu đất kết thúc ở đường Thanh Liệt.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

29. Khu đất trùng ngách 18/902 đường Kim Giang

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt đáng chú ý có khu đất trùng với ngách 18/902 Kim Giang với diện tích khoảng 798,439 m2, dài khoảng 91 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất có điểm đầu ở ngõ 59 Thanh Liệt.

 Và kết thúc ở ngõ 902 Km Giang.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

30. Khu đất nối ngõ 858 và 816 Kim Giang

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt đáng chú ý có khu đất nối ngõ 858 và 816 Kim Giang với diện tich khoảng 1.391,251 m2, dài khoảng 160 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất có điểm đầu ở ngõ 816, gần trường tiểu học Thanh Liệt.

 Khu đất kết thúc khi giao với ngõ 858 Kim Giang.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)