Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

7. Đường Khương Hạ kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình kéo dài đáng chú ý có tuyến đường Khương Hạ kéo dài đến Nguyễn Trãi, đoạn thuộc phường này dài khoảng 224 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở cuối ngõ 162, theo quy hoạch tuyến đường này kéo dài qua phường Thượng Đình đến đường Nguyễn Trãi.

 Toàn cảnh tuyến nhìn từ phường Thượng Đình.

 Tuyến kết thúc ở đoạn cầu Khương Đình.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

8. Tuyến đường trùng ngõ 282 Khương Đình

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình đáng chú ý có tuyến trùng với ngõ 282 Khương Đình với chiều dài khoảng 360 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến có điểm đầu trùng ngõ 282.

 Tuyến mở rộng ngõ 282.

 Tuyến kết thúc ở cuối ngõ 282, khi giao với đường quy hoạch thuộc phường Thượng Đình.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

9. Tuyến đường trùng ngõ 320 Khương Đình

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình đáng chú ý có tuyến đường trùng ngõ 320 Khương Đình với chiều dài khoảng 244 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3).