Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội

4. Đường nối Nguyễn Ngọc Nại - Hoàng Văn Thái

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Mai đáng chú ý có tuyến nối Nguyễn Ngọc Nại - Hoàng Văn Thái, cắt qua đường Tôn Thất Tùng kéo dài theo quy hoạch với chiều dài khoảng 187 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Mai.  (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường Hoàng Văn Thái, đi qua chung cư C1, C2 trong ngõ 106 Lê Trọng Tấn.

 Tuyến kết thúc ở nút giao Nguyễn Viết Xuân - Nguyễn Ngọc Nai.

 Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ đường Hoàng Văn Thái.

 Toàn tuyến nhìn từ đường Nguyễn Ngọc Nại.

5. Tuyến đường từ Hoàng Văn Thái đến ngõ 192 Lê Trọng Tấn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Mai đáng chú ý có tuyến đường từ Hoàng Văn Thái đến ngõ 192 Lê Trọng Tấn với chiều dài khoảng 440 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Mai.  (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến có điểm đầu ở đường Hoàng Văn Thái, đối diện đường mục 4.

 Tuyến đường này đi trùng với một phần ngõ 69A Hoàng Văn Thái.

 Từ ngõ 69A, tuyến đi thẳng và kết thúc khi giao với ngõ 192 Lê Trọng Tấn.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Mai.

6. Đường nối Nguyễn Viết Xuân - Tôn Thất Tùng kéo dài theo quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Mai đáng chú ý có tuyến nối Nguyễn Viết Xuân - Tôn Thất Tùng kéo dài theo quy hoạch, dài khoảng 100 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Mai.  (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3)