Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội

7. Tuyến đường nối Nguyễn Trãi - Thượng Đình

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình đáng chú ý có tuyến đường nối Nguyễn Trãi - Thượng Đình với chiều dài khoảng 150 m. Đây là tuyến đường đi bên hông sân bóng Thượng Đình.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở đường Nguyễn Trãi.

 Tuyến đi qua bên hông sân bóng Thượng Đình.

 Tuyến đường này kết thúc ở đường Thượng Đình. Theo quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tuyến có cầu kết nối với đường Vũ Tông Phan.

8. Tuyến đường đi qua khu tập thể Cơ khí Hà Nội

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình đáng chú ý có tuyến đường đi qua khu tập thể Cơ khí Hà Nội, nối đường mục 7 với ngõ 133 Nguyễn Trãi với chiều dài khoảng 265 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường quy hoạch tại mục 7, đoạn gần sân bóng.

 Tuyến đi qua khu tập thể Cơ khí Hà Nội.

 

 Tuyến đường đi qua bên hông trường THPT Nguyễn Du và kết thúc ở ngõ 133 Nguyễn Trãi.

9. Tuyến đường kéo dài ngõ 133 Nguyễn Trãi đến Thượng Đình

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình đáng chú ý có tuyến đường kéo dài  ngõ 133 Nguyễn Trãi đến Thượng Đình với chiều dài khoảng 233 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch đi trùng và mở rộng ngõ 133 Nguyễn Trãi.

 

 Tuyến đường này kết thúc ở đường Thượng Đình.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3)