Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Tuyến đường trùng với ngách 29/78 Khương Hạ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình đáng chú ý có tuyến đường trùng với ngách 29/78 Khương Hạ, đi qua trường THPT Khương Đình với chiều dài khoảng 860 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường sẽ mở trên thực tế có đoạn đầu trùng với ngõ 29 Khương Hạ.

 Đoạn qua chùa Khương Hạ, tuyến đi qua một số nhà dân.

 Tuyến đường này có đoạn qua THPT Khương Đình đã xây dựng.

 Đoạn qua đầm chuối và ngõ 509 Vũ Tông Phan.

 Đoạn cuối tuyến này kết thúc khi giao với đường Tôn Thất Tùng kéo dài theo quy hoạch.

5. Tuyến đường kéo dài ngõ 108 Bùi Xương Trạch đến Vũ Tông Phan

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình đáng chú ý có tuyến đường kéo dài ngõ 108 Bùi Xuong Trạch đến Vũ Tông Phan với chiều dài khoảng 423 m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường sẽ mở đi qua trường Tiểu học Khương Đình, đoạn đầu trùng với ngõ 108 Bùi Xương Trạch.

Từ trường Tiểu học Khương Hạ, tuyến đi qua nhiều nhà dân.

Tuyến kết thúc ở đường Vũ Tông Phan, đoạn đối diện ngõ 324 Khương Đình.

6. Tuyến đường từ mục 4 đến Vũ Tông Phan

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình đáng chú ý có tuyến đường từ mục 4 đến Vũ Tông Phan với chiều dài khoảng 200 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở cuối đường mục 4, gần đầm Chuối.

 Tuyến kết thúc ở đường Vũ Tông Phan.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3).