Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội

4. Vành đai 2,5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình, Thanh Xuân đáng chú ý có một phần của Vành đai 2,5 dài khoảng 300 m.

 Sơ đồ tuyến đường Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình. (Nguồn ảnh: Google).

 Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở cầu mới nối Vũ Tông Phan với Thượng Đình.

 Tuyến Vành đai này có một phần đi trùng với đường Khương Đình.

 Đoạn kết thúc ở đường Nguyễn Trãi.

 Vành đai sẽ mở đi qua rất nhiều nhà dân.

5. Đường từ Vành đai 3 vào hồ Rẻ Quạt

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình đáng chú ý có tuyến đường từ Vành đai 3 vào hồ Rẻ Quạt với chiều dài khoảng 178 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở Vành đai 3, đoạn ngõ 75.

 Tuyến đi qua nhiều nhà dân.

 Và tiếp giáp với ngõ 129 Nguyễn Xiển.

 Tuyến kết thúc ở bờ hồ Rẻ Quạt khi hết địa bàn phường Hạ Đình.

6. Tuyến kéo dài đường Hạ Đình đến đường ven hồ Hạ Đình

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình đáng chú ý có tuyến đường kéo dài đường Hạ Đình đến đường ven hồ Hạ Đình với chiều dài khoảng 60 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở cuối đường Hạ Đình.

 Tuyến đường qua một số nhà dân và nối vào đường ven hồ Hạ Đình.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3)