Tags

Quy hoạch quận Thanh Xuân

Tìm theo ngày
Quy hoạch quận Thanh Xuân

Quy hoạch quận Thanh Xuân

Theo quy hoạch Quận Thanh Xuân năm nay, ở Quận Thanh Xuân sẽ mở một số tuyến đường giao thông mới. Để biết chính xác vị trí, thông tin bản đồ quy hoạch giao thông quận Thanh Xuân, bạn đọc hãy xem bài viết sau.

Quận Thanh Xuân có 11 phường: Hạ Đình, Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung, Kim Giang, Nhân Chính, Phương Liệt, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình cho đến ngày nay.

Mục tiêu lập bảng quy hoạch giao thông quận Thanh Xuân:

Cụ thể hoá ý đồ của điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

Thiết kế quy hoạch chi tiết một đơn vị hành chính cấp quận của đô thị trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển đô thị, quỹ đất hiện có trên địa bàn quận để định hướng khai thác, sử dụng một cách hợp lý và có hiệu quả hơn.

Nghiên cứu quy hoạch phát triển đô thị, kết hợp với cải tạo các khu nhà ở khu công nghiệp, các khu dân cư, làng xóm và cải tạo các công trình kỹ thuật đầu mối và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội nhằm nâng cao đời sống của người dân.

Định hướng quy hoạch, cải tạo mạng lưới công trình công cộng: văn hoá, giáo dục và dịch vụ thương mại trên địa bàn quận.

Xác định trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá chính của quận.

Xác định các khu vực công trình di tích lịch sử, văn hoá để bảo tồn theo pháp lệnh.

Xác định mạng lưới giao thông chính trên địa bàn quận Thanh Xuân.