Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Tuyến đường đi trùng với một phần ngõ 419 Lĩnh Nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam đáng chú ý có tuyến đường đi trùng với một phần ngõ 419 Lĩnh Nam với chiều dài khoảng 800 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Lĩnh Nam, đoạn đối diện chung cư Ba Hàng.

 Tuyến đường này đi qua khu vực hồ câu trong ngõ 419.

 Tuyến đi trùng với phần  cuối ngõ 419.

 Tuyến đường kết thúc khi hết địa bàn phường Lĩnh Nam.

11. Tuyến đường từ mục 10 qua chùa Nam Dư Thượng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam đáng chú ý có tuyến đường từ mục 10 qua chùa Nam Dư Thượng với chiều dài khoảng 767 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường này có điểm đầu ở ngõ 419 Lĩnh Nam, đi qua bên hông chùa Nam Dư Thượng.

 Tuyến đi qua ngõ 467 Lĩnh Nam.

 

 Tuyến đi gần trùng với n gõ 180 Nam Dư và kết thúc ở đường Nam Dư.

12. Tuyến đường từ mục 11 đến Lĩnh Nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở  phường Lĩnh Nam đáng chú ý có tuyến đường từ mục 11 đến Lĩnh Nam với chiều dài khoảng  215 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở chợ Lòng Thuyền. Tuyến đi qua chợ Lĩnh Nam.

 Và kết thúc ở khu dân cư.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-4)