Những khu đất sắp thu hồi để xây trường học ở quận Hoàng Mai, Hà Nội

Nhiều khu đất sắp thu hồi để xây dựng trường học ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý.

 Quận Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất cạnh dự án Gamuda Garden

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Hoàng Mai. Trong đó đáng chú ý có khu đất cạnh dự án Gamuda Garden với diện tích khoảng 33.510,189 m2.

 Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Hoàng Mai. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Khu đất sắp thu hồi xây trường học tiếp giáp KĐT Gamuda Garden.

 Khu đất này cũng tiếp giáp với khu đất của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

 Khu đất nhìn từ trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường Tam Trinh.

2. Khu đất tiếp giáp với trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Hoàng Mai đáng chú ý có khu đất tiếp giáp với trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp với diện tích khoảng 40.575,964 m2.

 Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Hoàng Mai. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp với ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, đối diện khu đất ở mục 1.

 Khu đất này có phần lớn là hồ nước.

 Và cánh đồng.

 Một phần nhỏ khu đất hiện đang là nhà xưởng.

 Toàn cảnh khu đất trên thực tế.

3. Khu đất trùng với bãi xe số 1 Thúy Lĩnh

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Hoàng Mai đáng chú ý có khu đất trùng với bãi xe số 1 Thúy Lĩnh với diện tích khoảng 9.655,799 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Hoàng Mai. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

(- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những khu đất trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)