Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

11. Tuyến đường từ Gelexia Riverside đến THCS Hoàng Mai

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Sở đáng chú ý có tuyến đường từ Gelexia Riverside đến THCS Hoàng Mai với chiều dài khoảng 311 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Sở. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở đi bên hông của Gelexia Riverside, qua khu vực nghĩa trang và chùa Đại Bi.

 Tuyến đường này đi qua ngõ 885 Tam Trinh.

 

 Đoạn từ ngõ 885 Tam Trinh đến THCS Hoàng Mai đã xây dựng.

12. Tuyến đường qua THCS Hoàng Mai đến Tam Trinh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Sở đáng chú ý có tuyến đường qua THCS Hoàng Mai đến Tam Trinh với chiều dài khoảng 443 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Sở.  (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở trùng với đường đi qua THCS Hoàng Mai.

 Từ đoạn Tiểu học Hoàng Mai, tuyến đường này chưa mở.

 Đoạn đường Yên Duyên đi qua nhiều nhà dân.

 

 Tuyến đường theo quy hoạch này kết thúc ở Tam Trinh.

13. Tuyến đường bên hông BV điều trị người bệnh Covid-19

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Sở đáng chú ý có tuyến đường bên hông BV điều trị người bệnh Covid-19 với chiều dài khoảng 300 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Sở. (Nguồn ảnh: Google).

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-4)