Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

4. Tuyến đường song song với Lý Thánh Tông, giao với đường Giáp Hải

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn đáng chú ý có tuyến đường song song với Lý Thánh Tông, giao cắt với đường Giáp Hải với chiều dài khoảng 656m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu tiếp giáp đường quy hoạch, gần hồ cầu Huyền Anh.

Tuyến chạy song song với đường Lý Thánh Tông.

Tuyến giao với đường Giáp Hải đoạn cách nút giao Giáp Hải - ngõ 133 Đa Tốn khoảng 265 m.

 Tuyến kết thúc ở khu vực cánh đồng cách đường Giáp Hải khoảng 190 m.

5. Tuyến đường từ Lý Thánh Tông đến nghĩa trang xã Bát Tràng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn đáng chú ý có tuyến đường từ Lý Thánh Tông đến nghĩa trang xã Bát Tràng với chiều dài khoảng 1,28 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lý Thánh Tông, đi qua đường mục 4.

 Tuyến đi qua đường Đa Tốn, đoạn cách nút giao Đa Tốn - Giáp Hải khoảng 192 m.

 

 Tuyến kết thúc ở đường Giáp Hải đoạn cách  nút giao Đa Tốn - Giáp Hải khoảng 300 m.

6. Tuyến đường nối Giáp Hải - Bát Khối

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn đáng chú ý có tuyến đường nối Giáp Hải  - Bát Khối với chiều dài khoảng 464 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn. (Nguồn ảnh: Google).

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N11).