Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Tuyến đường từ Công an thị trấn Trâu Quỳ đến gần thôn Cam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm đáng chú ý có tuyến đường từ Công an thị trấn Trâu Quỳ đến gần thôn Cam với chiều dài khoảng 548 m.

 Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội   

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi. (Nguồn ảnh: Google).

 Trên thực tế, đây là tuyến đường mở rộng, kéo dài đường qua trụ sở Công an thị trấn Trâu Quỳ tính từ QL5.

 

 Một phần tuyến đường qua dự án Green Oasis Cổ Bi. 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

8. Tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến QL1A

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi đáng chú ý có tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến QL1A với chiều dài khoảng 2,14 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường nội bộ  phía sau KĐT Đặng Xá.

 Tuyến đi qua đường ở mục 7, hướng về đường Cổ Bi.

 Tuyến đường này đi qua nút giao đường Cổ Bi và ngõ 188.

 Đoạn qua gần trường mầm non Cổ Bi.

 Tuyến đường kết thúc ở QL1A, gần Ruby City.

9. Tuyến đường từ Nhà thi đấu Gia Lâm đến mục 8

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi đáng chú ý có tuyến đường từ Nhà thi đấu Gia Lâm đến mục 8 với chiều dài khoảng 600 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi. (Nguồn ảnh: Google).

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N11)