Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất nối Nguyễn Công Hoan - La Thành

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Giảng Võ, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất nối Nguyễn Công Hoan - La Thành với diện tích khoảng 6.325,819 m2, dài khoảng 408 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi trùng với một phần ngõ 84 Ngọc Khánh, đoạn đối diện Nguyễn Công Hoan.

 Đoạn qua bên hông tòa nhà VTV.

 

 

 Khu đất kết thúc ở đường La Thành.

5. Khu đất từ mục 4 đến ngõ 112 Ngọc Khánh

Những khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ đáng chú ý có khu đất từ mục 4 đến ngõ 112 Ngọc Khánh với diện tích khoảng 2.115,293 m2, dài khoảng 270 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

6. Khu đất từ mục 5 đến đường La Thành

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ đáng chú ý có khu đất từ mục 5 đến đường La Thành với diện tích khoảng 2.043,481 m2, dài khoảng 250 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi trùng với ngõ 678 La Thành.

 Khu đất mở rộng ngõ 678.

 Khu đất kết thúc ở đường La Thành.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)