Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 12)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.

 Xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

34. Khu đất mở rộng đường Tân Triều

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Tân Triều với diện tích khoảng 8.682,623 m2, dài khoảng 650 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu  bên hông UBND xã Tân Triều.

 Khu đất mở rộng đường Tân Triều về hai bên.

 

 Đoạn qua trường mầm non Tân Triều.

 

 Khu đất kết thúc ở nút giao Tân Triều - Triều Khúc.

35. Khu đất mở rộng đường Triều Khúc

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Triều Khúc với diện tích khoảng 6.518,208 m2, dài khoảng 500 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất có điểm đầu ở nút giao với đường Tân Triều.

 Khu đất này thu  hồi bên phải đường Triều Khúc hướng về Nguyễn Trãi.

 

 Khu đất kết thúc đoạn số 69 Triều Khúc.

36. Khu đất mở rộng ngõ 215 Triều Khúc

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 215 Triều Khúc với diện tích khoảng 3.853,306 m2, dài khoảng 278 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)