Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.

  Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google). 

10. Khu đất trùng với ngõ 9 Nguyên Hồng

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thành Công, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất trùng với ngõ 9 Nguyên Hồng với diện tích khoảng 3.036,850 m2, dài khoảng 220 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Khu đất sắp thu hồi mở đường cạnh trường THCS Thành Công, trùng với một phần ngõ 9 Nguyên Hồng. 

  Đoạn giao với đường Nguyên Hồng. 

  Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế. 

11. Khu đất thu hồi làm Vành đai 1

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công đáng chú ý có khu đất làm Vành đai 1 với diện tích khoảng 51.070,141 m2, dài khoảng 920 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Khu đất sắp thu hồi làm Vành đai 1 tính từ nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh. 

  Khu đất mở rộng về bên phải, hướng từ Nguyễn Chí Thanh đi Láng Hạ. 

  Đoạn qua đường Thành Công. 

 

  Khu đất kết thúc ở nút giao Láng Hạ - La Thành. 

12. Khu đất nối mục 10 và 11

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công đáng chú ý có khu đất nối mục 10 và 11 với diện tích khoảng 670,730 m2, dài khoảng 75 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 

  Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế. 

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)