Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất mở rộng đường Đội Cấn

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Cống Vị, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Đội Cấn với diện tích khoảng 16.821,780 m2, dài khoảng 380 m. 

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cống Vị. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cống Vị nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất có điểm đầu ở nút giao Đội Cấn - đường Bưởi.

 Khu đất chủ yếu mở rộng về bên phải hướng về Liễu Giai.

 

 Khu đất kết thúc ở nút  giao với đường Linh Lang.

 Khu đất sắp thu hồi mở rộng đường Đội Cấn.

5. Khu đất từ đường Phan Kế Bính đến Đào Tấn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cống Vị đáng chú ý có khu đất từ đường Phan Kế Bính đến Đào Tấn với diện tích khoảng 6.035,364 m2, dài khoảng 323 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cống Vị. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cống Vị nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất có điểm đầu ở đường Phan Kế Bính, gần ngõ 21.

 Khu đất đi qua nhiều nhà dân.

 Khu đất kết thúc đoạn trùng ngõ 58 Đào Tấn.

6. Khu đất từ Phan Kế Bính đến Đội Cấn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cống Vị đáng chú ý có khu đất từ đường Phan Kế Bính đến đường Đội Cấn với diện tích khoảng 2.905,084 m2, dài khoảng 188 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cống Vị. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cống Vị nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất có điểm đầu ở đường Phan Kế Bính, đoạn đối diện mục 5.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)