Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất đối diện ngõ 35 Kim Mã Thượng

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất đối diện ngõ 35 Kim Mã Thượng với diện tích khoảng 3.142,048 m2, dài khoảng 200 m.

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Khu đất có điểm đầu đối diện ngõ 35.

 

 Khu đất đi qua nhiều nhà dân.

 Và đoạn cuối kết thúc trùng với một phần ngõ 294 Đội Cấn.

5. Khu đất mở rộng đường Đội Cấn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Đội Cấn với diện tích khoảng 17.350,269 m2, dài khoảng 484 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất mở rộng đường Đội Cấn có điểm đầu ở nút giao Linh Lang.

 Đoạn giao với đường Đốc Ngữ.

 

 Khu đất kết thúc ở nút giao Đội Cấn - Liễu Giai.

6. Khu đất trùng ngách 367/14 đường Bưởi

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc đáng chú ý có khu đất trùng với ngách 367/14 đường Bưởi với diện tích 2.796,854 m2, dài khoảng 175 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)