Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1)

Các tuyến sẽ mở theo kế hoạch tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc đáng chú ý.

 

 Hợp Hòa là một thị trấn thuộc huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Thị trấn Hợp Hòa có diện tích 8,61 km². Phía đông giáp xã Hoàng Đan; phía tây giáp xã Hướng Đạo; phía nam giáp xã Đạo Tú và phía nam giáp xã Đồng Tĩnh.

1.Đường nối đường tỉnh 306 với đường đi qua UBND huyện Tam Dương

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Hợp Hóa, có chiều dài khoảng 560 m. Điểm đầu nằm trên đường tỉnh 306 (gần bãi rửa xe ô tô Vân Phục). Điểm cuối nằm trên đường đi qua UBND huyện Tam Dương (gần điểm giao của đường này với đường bờ Kênh).

Đường nối đường tỉnh 306 với đường đi qua UBND huyện Tam Dương theo quy hoạch ở thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương.  

  Đường nối đường tỉnh 306 với đường đi qua UBND huyện Tam Dương trên bản đồ Google vệ tinh.   

2. Đường nối địa giới phía đông của thị trấn với một nhánh đường phụ của quốc lộ 2C

Theo quy hoạch, đường nối địa giới phía đông của thị trấn với một nhánh đường phụ của quốc lộ 2C sẽ được mở mới trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 1,2 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía đông của thị trấn (gần trường tiểu học Hợp Hòa B). Điểm cuối nằm trên một nhánh phụ của quốc lộ 2C.

Đường nối địa giới phía đông của thị trấn với một nhánh đường phụ của quốc lộ 2C theo quy hoạch ở thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương.   

  Đường nối địa giới phía đông của thị trấn với một nhánh đường phụ của quốc lộ 2C trên bản đồ Google vệ tinh.    

3. Đường đi qua đình Bảo Chúc

 Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Hợp Hòa, có chiều dài khoảng 917 m. Điểm đầu nằm trên đường đi qua đình Bảo Chúc. Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của thị trấn (gần trại gà giống Tam Dương). 

Đường đi qua đình Bảo Chúc theo quy hoạch ở thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương.    

  Đường đi qua đình Bảo Chúc trên bản đồ Google vệ tinh.     

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc TẠI ĐÂY