Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 2) - Ảnh 1.

Duy Phiên là một xã thuộc huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Xã có diện tích khoảng 8 km2. Phía tây giáp xã Hoàng Lâu và xã Hoàng Đan; phía đông giáp xã Đạo Tú và xã Thanh Vân; phía bắc giáp thị trấn Hợp Hóa và xã Đạo Tú; phía nam giáp xã Vân Hội.

4. Đường nối đường tỉnh 306 với địa giới phía nam của xã 

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Duy Phiên, có chiều dài khoảng 800 m. Điểm đầu nằm trên đường tỉnh 306 (gần nhà hàng Hùng Trang). Điểm cuối nằm trên địa giới phía nam của xã. Chi tiết nằm ở hai hình minh họa dưới đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 2) - Ảnh 2.

Đường nối đường tỉnh 306 với địa giới phía nam của xã theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 2) - Ảnh 3.

Đường nối đường tỉnh 306 với địa giới phía nam của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường đi qua chùa Mối

Theo quy hoạch, đường đi qua chùa Mối sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 2 km. Điểm đầu nằm trên đường nối đường Hợp Thịnh - Đạo Tú với đường tỉnh 306, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở phần trước.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 2) - Ảnh 4.

Đường đi qua chùa Mối theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 2) - Ảnh 5.

Đường đi qua chùa Mối trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường đi qua cửa hàng điện nước Trường Mị

Đường này có chiều dài vào khoảng 1,6 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã. Điểm cuối nằm trên đường Hợp Thịnh - Đạo Tú (gần hồ câu Hoàng Dũng). Chi tiết về đường này nằm ở hai hình dưới đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 2) - Ảnh 6.

Đường đi qua cửa hàng điện nước Trường Mị theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 2) - Ảnh 7.

Đường đi qua cửa hàng điện nước Trường Mị trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc TẠI ĐÂY