Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 1.

Duy Phiên là một xã thuộc huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Xã có diện tích khoảng 8 km2. Phía tây giáp xã Hoàng Lâu và xã Hoàng Đan; phía đông giáp xã Đạo Tú và xã Thanh Vân; phía bắc giáp thị trấn Hợp Hóa và xã Đạo Tú; phía nam giáp xã Vân Hội.

1. Đường nối đường Hợp Thịnh - Đạo Tú với đường tỉnh 306

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Duy Phiên, có chiều dài khoảng 1 km. Điểm đầu nằm trên đường Hợp Thịnh - Đạo Tú (gần xe ghép Vình Phúc - Hà Nội). Điểm cuối nằm trên đường tỉnh 306 (gần trường mầm non Duy Phiên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối đường Hợp Thịnh - Đạo Tú với đường tỉnh 306 theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối đường Hợp Thịnh - Đạo Tú với đường tỉnh 306 trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ địa giới phía tây tới địa giới phía đông của xã

Theo quy hoạch, đường nối từ địa giới phía tây tới địa giới phía đông của xã sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 2,5 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần trại gà Xuân Quế). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã (gần quầy thuốc Tùng Lan).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 4.

Đường nối từ địa giới phía tây tới địa giới phía đông của xã theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 5.

Đường nối từ địa giới phía tây tới địa giới phía đông của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua gần thôn Đông và xóm Chùa

Đường này có chiều dài vào khoảng 1,7 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã , đi qua khách sạn Văn Minh. Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã. Chi tiết về đường này nằm ở hai hình minh họa dưới.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 6.

Đường đi qua gần thôn Đông và xóm Chùa xã theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 7.

Đường đi qua gần thôn Đông và xóm Chùa trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc TẠI ĐÂY