Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1)

The lines will open the plan to open in plan at xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc đáng chú ý.

Thanh Vân là một xã thuộc huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Xã có diện tích 9,15 km². Tây tây giáp xã Duy Phiên; hướng đông xã Kim Long; phía nam TP Vĩnh Yên; hướng bắc xã Hướng Đạo

1. Một đoạn dự án Vành đai 2 từ quốc lộ 3C đến tỉnh lộ 305

This đường sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Thanh Vân, có chiều dài khoảng 1 km. Điểm đầu trên địa chỉ nam của xã, đi qua nhà văn hóa thôn Viên Du. Last point on quốc lộ 2C (gần cửa hàng điện tử ứng dụng Thu Hiền).

 Một đoạn dự án Vành đai 2 từ quốc lộ 3C đến tỉnh lộ 305 theo quy hoạch ở xã Thanh Vân, huyện Tam Dương theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương. 

  Một đoạn dự án Vành đai 2 từ quốc lộ 3C đến tỉnh lộ 305 trên bản đồ Google vệ tinh. 

2. Đường đi qua trung tâm giống như gia cục, gia cầm

 Theo quy hoạch, đường đi qua tâm trung bình, gia cầm sẽ được mới trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 1,5 km. Điểm đầu trên địa chỉ của xã (gần nông nghiệp Thọ Phương). Last point on the giứi phía nam xã (gần trung tâm giống như gia cầm).

 

 

 Đường đi qua trung tâm giống như gia cầm, cầm theo quy hoạch ở xã Thanh Vân, huyện Tam Dương theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương.  

  Đường đi qua trung tâm giống như gia cục, gia cầm trên bản đồ Google vệ tinh. 

3. Đường kết nối địa giới phía bắc với đường đi qua chợ Thanh Vân

This đường sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Thanh Vân, có khoảng 860 m chiều dài. Điểm đầu trên địa chỉ hướng bắc (cách quốc lộ 2C khoảng 300 m về hướng chính đông). Last Point trên đường đi qua chợ Thanh Vân (near O2Mart).

 

Đường kết nối địa giới phía bắc với đường đi qua chợ Thanh Vân theo quy định ở xã Thanh Vân, huyện Tam Dương theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương.   

Đường nối địa chỉ phía bắc với đường đi qua chợ Thanh Vân tìm kiếm bản đồ vệ tinh của Google . 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc TẠI ĐÂY