Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Tiền Châu nằm ở phía tây thành phố Phúc Yên, có vị trí địa lý: Phía đông giáp các phường Hùng Vương, Trưng Trắc, Trưng Nhị; Phía tây giáp huyện Bình Xuyên; Phía nam giáp thành phố Hà Nội; Phía bắc giáp huyện Bình Xuyên và phường Nam Viêm.

4. Đường đi qua trường tiểu học Tiền Châu A

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở phường Tiền Châu, có chiều dài khoảng 400 m. Điểm đầu nằm trên đường Trưng Trắc (gần điện nước Việt Trang). Điểm cuối nằm trên đường Hai Bà Trưng (gần điểm giao đường Hai bà Trưng với đường 23).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 2) - Ảnh 2.

Đường đi qua trường tiểu học Tiền Châu A theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Phúc Yên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 2) - Ảnh 3.

Đường đi qua trường tiểu học Tiền Châu A trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường đi qua kho bạc Nhà nước thị xã Phúc Yên

Theo quy hoạch, đường đi qua kho bạc Nhà nước thị xã Phúc Yên sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 1,2 km. Điểm đầu nằm trên đường đi qua trường tiểu học Tiền Châu A, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở trên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 2) - Ảnh 4.

Đường đi qua kho bạc Nhà nước thị xã Phúc Yên theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Phúc Yên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 2) - Ảnh 5.

Đường đi qua kho bạc Nhà nước thị xã Phúc Yên trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường đi qua trường mầm non Thịnh Kỷ

Đường này có chiều dài vào khoảng 1,3 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (sát bờ sông Cà Lô, gần cửa hàng mỹ phẩm Liên Anh), đi qua trường mầm non Thịnh Kỷ. Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã. Chi tiết nằm ở hai hình minh họa dưới đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 2) - Ảnh 6.

Đường đi qua trường mầm non Thịnh Kỷ theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Phúc Yên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 2) - Ảnh 7.

Đường đi qua trường mầm non Thịnh Kỷ trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Xem thêm: Dự thảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc TẠI ĐÂY