Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Đồng Tâm là môt phường nằm trong 9 đơn vị hành chính của thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, là một phường có địa hình đặc biệt trải dài từ phía tây tới phía nam của phường. Phường có diện tích khoảng 6,96 km². Vị trí địa lý của phường Đồng Tâm như sau: Phía đông giáp các phường Tích Sơn, Đống Đa và xã Thanh Trù; phía tây giáp phường Hội Hợp; phía nam giáp huyện Yên Lạc; phía bắc giáp huyện Tam Dương.

 1. Đường đi qua sân bóng Kim Quy

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở phường Đồng Tâm, có chiều dài khoảng 1,50 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía bắc của phường (đoạn gần cầu Thanh Vân). Điểm cuối nằm trên đường Lý Thái Tổ (đoạn gần cầu Lĩnh).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 2.

Đường đi qua sân bóng Kim Quy ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Vĩnh Yên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 3.

Đường đi qua sân bóng Kim Quy thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 2. Đường đi qua công ty TNHH dệt Hiểu Huy Vĩnh Phúc

Theo quy hoạch, đường đi qua công ty TNHH dệt Hiểu Huy Vĩnh Phúc sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 200 m. Điểm đầu nằm trên đường Hoàng Hoa Thám (gần công ty TNHH dệt Hiểu Huy Vĩnh Phúc). Điểm cuối nằm trên một đoạn đường sẽ mở trong tương lai của phường đã được miêu tả ở phía trên. 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 4.

Đường đi qua công ty TNHH dệt Hiểu Huy Vĩnh Phúc ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Vĩnh Yên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 5.

Đường đi qua công ty TNHH dệt Hiểu Huy Vĩnh Phúc thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 3. Đường nối đường Lý Thái Tổ với đường Hùng Vương

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở phường Đồng Tâm, có chiều dài khoảng 1,20 km. Điểm đầu nằm trên đường Lý Thái Tổ (gần cầu Lĩnh). Điểm cuối nằm trên đường Hùng Vương (đoạn gần công ty TNHH Seha Việt Nam).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 6.

Đường nối đường Lý Thái Tổ với đường Hùng Vương ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Vĩnh Yên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 7.

Đường nối đường Lý Thái Tổ với đường Hùng Vương thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc)