Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Tiền Châu nằm ở phía tây thành phố Phúc Yên, có vị trí địa lý: Phía đông giáp các phường Hùng Vương, Trưng Trắc, Trưng Nhị; Phía tây giáp huyện Bình Xuyên; Phía nam giáp thành phố Hà Nội; Phía bắc giáp huyện Bình Xuyên và phường Nam Viêm.

1. Đường nối đường Mê Linh với đường tỉnh 308

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở phường Tiền Châu, có chiều dài khoảng 300 m. Điểm đầu nằm trên đường Mê Linh (gần với địa giới giáp ranh giữa Vĩnh Phúc và Hà Nội). Điểm cuối nằm trên đường tỉnh 308 (gần lớp mầm non Sơn Ca).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối đường Mê Linh với đường tỉnh 308 theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Phúc Yên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối đường Mê Linh với đường tỉnh 308 trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối đường Mê Linh với đường đi qua chùa Phúc Khánh

Theo quy hoạch, đường nối đường Mê Linh với đường đi qua chùa Phúc Khánh sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 500 m. Điểm đầu nằm trên đường Mê Linh. Điểm cuối nằm trên đường đi qua chùa Phúc Khánh (gần Salon tóc Nam Hằng).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 4.

Đường nối đường Mê Linh với đường đi qua chùa Phúc Khánh theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Phúc Yên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 5.

Đường nối đường Mê Linh với đường đi qua chùa Phúc Khánh trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua trường THCS Tiền Châu

Đường này có chiều dài vào khoảng 670 m. Điểm đầu nằm trên đường Trưng Trắc (gần điện nước Việt Trang), đi qua trường THCS Việt Châu. Điểm cuối nằm trên đường hiện hữu đi qua UBND phường Tiền Châu.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 6.

Đường đi qua trường THCS Tiền Châu theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Phúc Yên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 7.

Đường đi qua trường THCS Tiền Châu trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Xem thêm: Dự thảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc TẠI ĐÂY