Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 9)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

  Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google). 


25. Khu đất mở rộng đường Phúc Diễn

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Trong đó, đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Phúc Diễn với diện tích khoảng 26,093,271 m2, dài khoảng 1,417 km.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở nút giao Phúc Diễn - Trịnh Văn Bô. 

  Khu đất này mở rộng đường Phúc Diễn về hai bên. 

 

 

  Khu đất kết thúc đoạn gần nút giao Phúc Diễn - Nhuệ Giang. 

26. Khu đất cạnh dự án Nhà ở cán bộ Văn phòng Quốc hội Xuân Phương 

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương đáng chú ý có khu đất cạnh dự án Nhà ở cán bộ Văn phòng Quốc hội Xuân Phương với diện tích khoảng 8.958,814 m2, dài khoảng 224 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường Trịnh Văn Bô. 

 

  Và kết thúc ở ngoài khu vực đầm nước. 

  Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế. 


27. Khu đất bên hông chung cư Xuân Phương Residence

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương đáng chú ý có khu đất bên hông chung cư Xuân Phương Residence với diện tích khoảng 4.892,980 m2, dài khoảng 290 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế. 

 

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)