Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 6)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

16. Khu đất mở rộng ngõ 26 Tư Đình

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 26 Tư Đình với diện tích khoảng 10.064,825 m2, dài khoảng 686 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất có điểm đầu trùng với đường Tư Đình.

 Đoạn đầu khu đất từ đường Bát Khối đi qua chùa Sùng Khánh.

 Khu đất mở rộng ngõ 26 Tư Đình.

 

 

 Đoạn qua nhà thờ giáo xứ Tư Đình.

 Đoạn cuối trùng ngõ 129 Bát Khối.

17. Khu đất từ ngõ 26 Tư Đình đến Cổ Linh

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên đáng chú ý có khu đất từ ngõ 26 Tư Đình đến Cổ Linh với diện tích khoảng 4.849,295 m2, dài khoảng 324 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

18. Khu đất trùng với ngõ 14 Thạch Cầu

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên đáng chú ý có khu đất trùng với ngõ 14 Thạch Cầu với diện tích khoảng 16.201,167 m2, dài khoảng 600 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)