Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 15)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

43. Khu đất bên hông trường tiểu học Gia Quất

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất bên hông trường tiểu học Gia Quất với diện tích khoảng 6.509,293 m2, dài khoảng 400 m.

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu bên hông tòa nhà Rice City sông Hồng.

 Khu đất đi trùng với ngõ 129 Gia Quất.

 

 Và kết thúc đoạn trường tiểu học Gia Quất.

44. Khu đất trùng với ngõ 54 Gia Quất

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất trùng với 54 Gia Quất với diện tích khoảng 4.202,381 m2, dài khoảng 240 m.

   Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

   Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

45. Khu đất trùng ngách 52/11 Gia Quất

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất trùng với ngách 52/11 Gia Quất với diện tích khoảng 6.177,650 m2, dài khoảng 436 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất có điểm đầu ở ngõ 90 Gia Quất.

 Khu đất mở rộng ngách 52/11 về hai bên.

 

 Khu đất kết thúc gần trường mầm non Gia Quất.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)