Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

1. Khu đất mở rộng đường Đốc Ngữ

 Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Liễu Giai, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Đốc Ngữ với diện tích khoảng 23.776,294 m2, dài khoảng 654 m.

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Liễu Giai. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Liễu Giai nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất có điểm đầu ở nút giao Đội Cấn - Đốc Ngữ.

 Khu đất mở rộng đường Đốc Ngữ về hai bên.

 Đoạn qua cung thể thao Quần Ngựa.

 Khu đất kết thúc ở nút giao Đốc Ngữ - Hoàng Hoa Thám.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

2. Khu đất nối Văn Cao - Đốc Ngữ

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Liễu Giai đáng chú ý có khi đất thu hồi làm đường nối Văn Cao - Đốc Ngữ, gần cung thể thao Quần Ngựa với diện tích khoảng 4.249,129 m2, dài khoảng 277 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Liễu Giai. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Liễu Giai nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường Đốc Ngữ, đối diện BV 354.

 Khu đất này đi qua bên hông cung thể thao Quần Ngựa.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

3. Khu đất từ mục 2 đến đường Đội Cấn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Liễu Giai đáng chú ý có khu đất từ mục 2 đến đường Đội Cấn với diện tích khoảng 2.678,462 m2, dài khoảng 170 m.

   Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Liễu Giai. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

   Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Liễu Giai nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)