Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội (phần 6)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

16. Khu đất thu hồi làm đường Hoàng Quốc Việt kéo dài

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất thu hồi làm đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với diện tích khoảng 30.071,089 m2, dài khoảng 460 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường Bưởi, nút giao Bưởi - Hoàng Quốc Việt.

 

 Khu đất tiếp giáp với dự án chung cư 671 Hoàng Hoa Thám.

 Khu đất kết thúc ở đường Hoàng Hoa Thám đoạn tiếp giáp trường tiểu học.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường Hoàng Quốc Việt.

17. Khu đất từ nút giao Bưởi - Hoàng Hoa Thám đến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc đáng chú ý có khu đất từ nút giao Bưởi - Hoàng Hoa Thám đến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với diện tích khoảng 3.497,049 m2, dài khoảng 160 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở nút giao đường Hoàng Hoa Thám - Bưởi.

 Khu đất đi cạnh chung cư 671.

 Khu đất kết thúc ở đường Hoàng Quốc Việt kéo dài.

18. Khu đất từ ngõ 6 Vĩnh Phúc đến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc đáng chú ý có khu đất từ nút  giao ngõ 6 Vĩnh Phúc - Bưởi đến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với diện tích khoảng 3.545,547 m2, dài khoảng 175 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)