Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất từ Đội Nhân đến Hoàng Hoa Thám

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ Đội Nhân đến Hoàng Hoa Thám với diện tích khoảng 5.522,923 m2, dài khoảng 350 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường Đội Nhân, cạnh bệnh viện Phổi Trung ương.

 Khu đất này chạy dọc bệnh viện.

 Và kết thúc ở đường Hoàng Hoa Thám. 

 

 Khu đất kết thúc ở đoạn đối diện số 444 Hoàng Hoa Thám.

11. Khu đất mở rộng đường Vĩnh Phúc

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Vĩnh Phúc từ Hoàng Hoa Thám đến ngõ 6 với diện tích khoảng 3.893,059 m2, dài khoảng 200 m.

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất có điểm đầu ở nút giao đường Vĩnh Phúc và ngõ 6.

 Khu đất mở rộng đường Vĩnh Phúc đi qua nhiều nhà dân.

 

 Khu đất này kết thúc ở gần đường Hoàng Hoa Thám.

12. Khu đất từ mục 10 đến hẻm 6/12/16 Đội Nhân

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc đáng chú ý có khu đất từ mục 10 đến hẻm 6/12/16 Đội Nhân với diện tích khoảng 2.979,258 m2, dài khoảng 150 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)