Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Khu đất nối Vĩnh Phúc - Linh Lang

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất nối đường Vĩnh Phúc - Linh Lang với diện tích khoảng 15.737,165 m2, dài khoảng 826 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu  đất sắp thu hồi có điểm đầu ở nút giao Đội Cấn - Linh Lang.

 

 

 Khu đất đi  qua khu vực giữa phố Đội Nhân và ngõ 376 đường Bưởi.

 Khu đất kết thúc ở đường Vĩnh Phúc đoạn ĐH Thủ đôđ Hà Nội cơ sở 3.

8. Khu đất kéo dài đường Đội Nhân đến mục 7

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc đáng chú ý có khu đất kéo dài đường Đội Nhân đến mục 7 với diện tích khoảng 3.109,597 m2, dài khoảng 208 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi mở đường trùng với đường Đội Nhân hiện hữu.

 Khu đất này còn đoạn cuối tiếp giáp khu đất mục 7.

9. Khu đất trùng ngõ 376 đường Bưởi

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc đáng chú ý có khu đất trùng ngõ 376 đường Bưởi với diện tích khoảng 6.950,592 m2, dài khoảng 435 m. Đây là khu đất đối diện đường Đội Nhân.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

 

 Đoạn tiếp giáp với mục 7 thu hồi một phần nhà dân.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)