Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất mở rộng ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ với diện tích khoảng 8.568,153 m2, dài khoảng 500 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Gia Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Gia Thụy nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở nút  giao ngõ 640 và đường Nguyễn Văn Cừ.

Khu đất chủ yếu thu hồi bên trái, hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ vào.

 

 

5. Khu đất mở rộng ngõ 564 Nguyễn Văn Cừ

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Gia Thụy đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 564 Nguyễn Văn Cừ với diện tích khoảng 4.535,483 m2, dài khoảng 300 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Gia Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Gia Thụy nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

Khu đất có điểm đầu ở nút giao ngõ 564 và đường Nguyễn Văn Cừ. 

 

 

  Khu đất kết thúc ở ngách 564/32 Nguyễn Văn Cừ. 

6. Khu đất kéo dài ngách 564/32 Nguyễn Văn Cừ đến ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Gia Thụy đáng chú ý có khu đất kéo dài ngách 564/32 Nguyễn Văn Cừ đến ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ với diện tích khoảng 2.207,029 m2, dài khoảng 152 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Gia Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Gia Thụy nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).   

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Gia Thụy.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)