Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội (phần 5)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

13. Khu đất từ đường Bưởi đến ngách 6/9 Vĩnh Phúc

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Bưởi đến ngách 6/9 Vĩnh Phúc với diện tích khoảng 7.244,969 m2, dài khoảng 320 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu khoảng số 412 đường Bưởi.

 Khu đất từ đường Bưởi kéo dài vào khu tập thể 7,2 ha Vĩnh Phúc.

 Khu đất này kết thúc ở ngách 6/9 Vĩnh Phúc.

 

 Khu đất đi qua trường THCS Hoàng Hoa Thám.

14. Khu đất mở rộng ngõ 125 Vĩnh Phúc

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 125 Vĩnh Phúc với diện  tích khoảng 2.688,625 m2, dài khoảng 175 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).   

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).   

 

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

15. Khu đất mở rộng ngõ 462 đường Bưởi

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 462 đường Bưởi với diện tích khoảng 5.176,837 m2, dài khoảng 334 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).    

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).    

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)