Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý.

 Xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Khu đất từ Tiểu học Tiền Phong B đến gần KĐT Cienco 5

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ Tiểu học Tiền Phong B đến KĐT Cicenco 5 với diện tích khoảng  6.969,625 m2, dài khoảng 470 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở trường Tiểu học Tiền Phong B.

 

 Khu đất  này đi qua một số nhà dân.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

8. Khu đất từ mục 7 đến KĐT Cienco 5

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong đáng chú ý có khu đất từ mục 7 đến KĐT Cienco 5 với diện tích khoảng 5,331,649 m2, dài khoảng 360 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu phía sau khu dân cư, tiếp giáp mục 7.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ KĐT Cienco 5.

 Khu đất nhìn từ đường Mê Linh.

9. Khu đất từ Tiểu học Tiền Phong B đến dự án Thung lũng Hoa Hồng

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong đáng chú ý có khu đất  từ Tiểu học Tiền Phong B đến dự án Thung lũng Hoa Hồng với diện tích khoảng 3.353,693 m2, dài khoảng 223 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở phía sau trường Tiểu học Tiền Phong B.

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)