Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

5. Tuyến nối Đinh Đức Thiện - Phúc Lợi

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phúc Lợi, Long Biên đáng chú ý có tuyến nối Đinh Đức Thiện - Phúc Lợi với chiều dài khoảng 340 m.

 Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội  

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phúc Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến có điểm đầu ở nút giao Đinh Đức Thiện - Hội Xá.

 Và kết thúc ở nút giao đoạn trường THPT Phúc Lợi.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

6. Tuyến nối Phúc Lợi với đường đê Vàng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phúc Lợi đáng chú ý có tuyến nối Phúc Lợi với đường đê Vàng với chiều dài khoảng 280 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phúc Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

 

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường Phúc Lợi, cách trường THPT Phúc Lợi khoảng 155 m.

 

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

7. Tuyến đường từ Ecohome Phúc Lợi đến đường đê Vàng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phúc Lợi đáng chú ý có tuyến đường từ Ecohome Phúc Lợi đến đường đê Vàng với chiều dài khoảng 400 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phúc Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu đối diện Ecohome Phúc Lợi.

 Tuyến kết thúc ở đường đê Vàng.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N10)