Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

13. Khu đất gần nhà hàng Nắng Sông Hồng

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất gần nhà hàng Nắng Sông Hồng với diện tích khoảng 15.166,418 m2, dài khoảng 439 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu bên hông khu dân cư Thạch Cầu, tiếp giáp với con ngõ đi qua Nhà hàng Nắng Sông Hồng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 4.

Khu đất này gần với ngõ 56 Thạch Cầu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 5.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ phường Bồ Đề.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 6.

Khu đất nhìn từ Thạch Cầu.

14. Khu đất trùng với một phần ngõ 56 Thạch Cầu

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên đáng chú ý có khu đất trùng với một phần ngõ 56 Thạch Cầu với diện tích khoảng 6.125,051 m2, dài khoảng 434 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi mở rộng một phần ngõ 56 Thạch Cầu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 10.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

15. Khu đất từ cầu Vĩnh Tuy tới đường Thạch Cầu

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên đáng chú ý có khu đất từ cầu Vĩnh Tuy đến đường Thạc Cầu với diện tích khoảng 56.621,771 m2, dài khoảng 1,7 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi cắt qua đường Thạch Cầu, gần khu vực thảo nguyên hoa Long Biên.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 17.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 18.

Khu đất kết thúc sau khi đi qua gầm cầu Vĩnh Tuy.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)