Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội

1. Tuyến đường từ đê Đuống đến thôn Thượng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà đáng chú ý có tuyến đường từ đê Đuống đến thôn Thượng với chiều dài khoảng 354 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đê Đuống.

 Tuyến đi qua bên hông trường mầm non Dương Hà.

 Tuyến cắt qua đường mới mở.

 

 Tuyến đường này kết thúc khi giao với đường quy hoạch gần  thôn Thượng.

2. Tuyến đường qua THCS Dương Hà

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà đáng chú ý có tuyến đường qua trường THCS Dương Hà vào khu dân cư với chiều dài khoảng 314 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà. (Nguồn ảnh: Google).

 Trên thực tế, đây là tuyến đường đi qua UBND xã và THCS.

 Tuyến đường này đã xây dựng phần lớn.

 Tuyến còn đoạn cuối giao với đường quy hoạch, đi qua một số nhà dân.

3. Tuyến đường từ đê Đuống đến đường Dương Hà

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà đáng chú ý có tuyến đường từ đê Đuống đến gần đường Dương Hà với chiều dài hoảng 443 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường này có điểm đầu ở đê Đuống, đi qua đoạn cuối tuyến đường mới mở qua THCS Dương Hà.

 Tuyến đường kết kết đoạn gần ngõ 58 Dương Hà.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N9)