Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Xã Dương Hà nằm ở bờ bắc sông Đuống, phía đông giáp với xã Phù Đổng, phía đông nam là dòng sông Đuống, phía tây bắc giáp xã Đình Xuyên và xã Yên Viên. (Ảnh: Google).

1. Đường đi qua Trạm Y tế xã Dương Hà

Đường đi qua Trạm Y tế xã Dương Hà có chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường chạy vuông góc với Đê Đuống.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua Trường THCS Dương Hà

Đường đi qua Trường THCS Dương Hà có chiều dài khoảng 750 m. Đoạn đường chạy gần song song với Đê Đuống.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường ở khu vực thôn Trung

Đường có thể mở ở khu vực thôn Trung có chiều dài khoảng 300 m.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Gia Lâm lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).