Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Đường nối Đặng Phúc Thông với ngõ 15 Đình Xuyên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm đáng chú ý có tuyến đường nối Đặng Phúc Thông với ngõ 15 Đình Xuyên với chiều dài khoảng 476 m. Đây là tuyến đường đối diện trung tâm đăng kiểm 2902S.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên có điểm đầu ở đường Đặng Phúc Thông, đối diện trung tâm đăng kiểm.

 Tuyến đường này đi qua khu vực cánh đồng.

 

 Và kết thúc ở cuối ngõ 15 Đình Xuyên.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

5. Đường Đình Xuyên kéo dài đến Yên Thường

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên đáng chú ý có tuyến đường Đình Xuyên kéo dài qua Đặng Phúc Thông đến Yên Thường với chiều dài khoảng 772 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở nút giao Đặng Phúc Thông - Đình Xuyên.

 Tuyến đường đi qua thôn Lã Côi.

 Đoạn cuối tuyến kết thúc ở đường Yên Thường, đối diện Đình Yên Thường.

6. Đường nối Đình Xuyên - Ninh Hiệp

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên đáng chú ý có tuyến đường nối Đình Xuyên - Ninh Hiệp với chiều dài khoảng 581 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Đình xuyên, đoạn giữa trường THPT Yên Viên và Tiểu học thị trấn Yên Viên.

 Tuyến đường  đi qua khu vực nghĩa trang, sông Thiên Đức và kết thúc ở đường Ninh Hiệp.

Xem thêm: Thông tin các tuyến đường sẽ mở ở Hà Nội