Vị trí ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Yên Viên nằm phía Bắc Thủ đô Hà Nội, diện tích đất tự nhiên 361,2 ha. Phía Đông giáp xã Ninh Hiệp, Dương Hà, phía tây giáp xã Mai Lâm (Đông Anh), phía Bắc giáp xã Yên Thường, phía Nam giáp phường Thượng Thanh, phường Đức Giang (Q.Long Biên). (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối Hà Huy Tập với Yên Thường

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, huyện Gia Lâm đáng chú ý có tuyến nối Hà Huy Tập với Yên Thường dài khoảng 760 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Hà Huy Tập đoạn đối diện dường đôi mới nối từ Hà Huy Tập đến Đình Xuyên. Tuyến chủ yếu chạy song song với đường tàu và kết thúc ở đường Yên Thường tại nút giao với đường tàu.

đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở đường Hà Huy Tập đoạn đối diện dường đôi mới nối từ Hà Huy Tập đến Đình Xuyên.

đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến chủ yếu chạy song song với đường tàu và kết thúc ở đường Yên Thường tại nút giao với đường tàu. Trên thực tế, tuyến đường này đang được thi công.

2. Đường nối Phan Đăng Lưu với đường mục 1

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên đáng chú ý có tuyến nối đường Phan Đăng Lưu với đường tại mục 1 ở phía sau ga Yên Viên dài khoảng 1,6 km. Tuyến có điểm đầu ở đườn Phan Đăng Lưu đoạn cách nút giao với Hà Huy Tập khoảng 250 m. Tuyến giao với đường mục 1 tại đoạn cách đường Hà Huy Tập khoảng 560 m.

đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 6.

Tuyến có điểm đầu ở đườn Phan Đăng Lưu đoạn cách nút giao với Hà Huy Tập khoảng 250 m.

đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến đi sau ga Yên Viên.

đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến giao với đường mục 1 tại đoạn cách đường Hà Huy Tập khoảng 560 m.

3. Tuyến nối đường mục 2 với Yên Thường

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên đáng chú ý có tuyến nối đường mục 2 với Yên Thường dài khoảng 980 m. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 đoạn cách đường Phan Đăng Lưu khoảng 560 m. Tuyến kết thúc ở đường Yên Thường, nối với đường Phong Xuân.

đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường (màu xanh). (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 10.

uyến có điểm đầu ở đường mục 2 đoạn cách đường Phan Đăng Lưu khoảng 560 m.

đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 11.

Tuyến kết thúc ở đường Yên Thường, nối với đường Phong Xuân.