Vị trí ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội

Có 3 đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.
đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Đông Mỹ có diện tích 2,75 km², nằm ở phía Đông Nam huyện Thanh Trì, nằm cách trung tâm Hà Nội 17 km. Phía Đông giáp xã Vạn Phúc; Tây giáp xã Liên Ninh; Bắc giáp xã Ngũ Hiệp và Duyên Hà; Nam giáp huyện Thường Tín. (Nguồn ảnh: Google).

1. Tuyến đường nối Đông Mỹ với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì đáng chú ý có tuyến nối xã này với đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài khoảng 1,9 km. Trong đó, đoạn thuộc địa bàn xã Đông Mỹ dài khoảng 990 m. 

Trên địa bàn xã Đông Mỹ, tuyến có điểm đầu ở sông Tô Lịch, đoạn giáp ranh giữa xã Đông Mỹ và Duyên Thái (Thường Tín), cách trường THPT Đông Mỹ khoảng 400 m. Tuyến chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng và kết thúc khi hết địa bàn xã Đông Mỹ.

đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường dài gần 2 km này có điểm đầu ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 4.

Trên địa bàn xã Đông Mỹ, tuyến tính từ sông Tô Lịch.

đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 5.

Đoạn qua xã Đông Mỹ dài khoảng 990 m.

2. Tuyến nối đê Hữu Hồng với đường mục 1

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ đáng chú ý có tuyến nối đê Hữu Hồng với đường ở mục 1 dài khoảng 2 km. Tuyến đường này có điểm đầu ở đê Hữu Hồng đoạn cách trạm bơm Đông Mỹ khoảng 260 m (hướng về xã Duyên Hà). Tuyến giao với đường Đông Mỹ đoạn qua cây xăng Đông Mỹ, tuyến kết thúc ở đường tại mục 1 đoạn cách sông Tô Lịch 270 m.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến đường này có điểm đầu ở đê Hữu Hồng đoạn cách trạm bơm Đông Mỹ khoảng 260 m (hướng về xã Duyên Hà).

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến đi trùng với lối vào trường THCS Đông Mỹ.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 9.

Tuyến giao với đường Đông Mỹ đoạn qua cây xăng Đông Mỹ.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 10.

Tuyến kết thúc ở đường tại mục 1 đoạn cách sông Tô Lịch 270 m.

3. Tuyến đường chạy song song đê Hữu Hồng

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ đáng chú ý có tuyến đường chạy song song đê Hữu Hồng, cách khoáng 100 m. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2, chạy song song đê cho đến khi hết địa bàn xã Đông Mỹ, đoạn gần chùa Tiên Linh.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2, chạy song song đê cho đến khi hết địa bàn xã Đông Mỹ, đoạn gần chùa Tiên Linh.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 13.

Tuyến đường này cách đường đê Hữu Hồng khoảng 100 m.