Vị trí ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Đức Thượng nằm ở phía Bắc huyện Hoài Đức. Phía Bắc giáp H. Đan Phượng; Phía Tây Nam giáp xã Minh Khai, Dương Liễu; Phía Đông Nam giáp thị trấn Trạm Trôi. (Nguồn ảnh: Google).

1. Vành đai 4

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức đáng chú ý có đoạn Vành đai 4 dài khoảng 2 km. Vành đai 4 đoạn qua địa bàn xã này bắt đầu từ đoạn gần đường Tân Hội, tuyến cắt đường 32 đoạn lối vào đến Giẻ Sen từ đường 32. Từ đấy tuyến đi chủ yếu qua khu vực cánh đồng cho đến hết địa bàn xã này.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 3.

Vành đai 4 đoạn qua địa bàn xã này bắt đầu từ đoạn gần đường Tân Hội, tuyến cắt đường 32 đoạn lối vào đến Giẻ Sen từ đường 32.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến đi qua đường 32 đoạn lối vào đền Giẻ Sen, gần với cổng chào huyện Đan Phượng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 5.

Tuyến kết thúc ở khu vực cánh đồng gần nghĩa trang xã Minh Khai.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 6.

Đoạn Vành đai 4 qua xã Đức Thượng nhìn từ huyện Đan Phượng.

2. Tuyến đường song song Vành đai 4 đi qua chùa Diên Phúc

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đức Thượng đáng chú ý ngoài Vành đai 4 có tuyến đường chạy song song và đi qua khu vực chùa Diên Phúc dài khoảng 2,3 km. Tuyến có điểm đầu ở gần đường Tân Hội, cách điểm đầu Vành đai 4 (ở mục 1) khoảng 250 m.

Tuyến giao với đường 32 đoạn gần lối vào chùa Diên Phúc. Điểm cuối tuyến kết thúc sau khi đi qua khu vực của Tiểu đoàn 11.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường (màu xanh). (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến có điểm đầu ở gần đường Tân Hội, cách điểm đầu Vành đai 4 (ở mục 1) khoảng 250 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 9.

Tuyến giao với đường 32 đoạn gần lối vào chùa Diên Phúc.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 10.

Điểm cuối tuyến kết thúc sau khi đi qua khu vực của Tiểu đoàn 11.

3. Đường nối QL32 đến gần Cao Xá Thượng

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đức Thượng đáng chú ý có tuyến nối đường QL32 đến gần Cao Xá Thượng dài khoảng 2,2 km. Tuyến có điểm đầu ở đoạn Xí nghiệp Thuốc Thú ý trên QL32, tuyến giao với QL32 và đi trùng với một đoạn của đường Đức Thượng. 

Tuyến đường này cũng đi qua bên hông UBND xã Đức Thượng, THCS Đức Thượng. Từ trường THCS Đức Thượng, tuyến chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng và kết thúc đoạn gần đường Cao Xá Thượng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến có điểm đầu ở đoạn Xí nghiệp Thuốc Thú ý trên QL32, gần KĐT Tân Tây Đô.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 13.

Đoạn tuyến đi qua Xí nghiệp Thuốc Thú y.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 14.

Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ khu vực Xí nghiệp thuốc Thú y.