Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Đông La là một trong 20 xã và thị trấn của huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Xã có diện tích 4,52 km², giáp với nhiều xã khác ở huyện Hoài Đức, huyện Quốc Oai và quận Hà Đông. Cụ thể, phía bắc xã Đông La giáp xã An Thượng và An Khánh (huyện Hoài Đức), phía tây giáp xã Đại Thành (huyện Quốc Oai), phía nam giáp phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông), phía đông giáp xã La Phù (huyện Hoài Đức) và phường Dương Nội (quận Hà Đông). (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

1. Đường vành đai 4

Đường vành đai 4, đoạn có thể mở chạy qua địa bàn xã có chiều dài khoảng 3 km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực nhà thờ Lại Dụ và kết thúc ở khu vực Công viên âm nhạc Đô Nghĩa.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đông La theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hoài Đức thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đông La. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường chạy qua Nghĩa trang nhân dân thôn Đồng Nhân 

Đường chạy qua Nghĩa trang nhân dân thôn Đồng Nhân sẽ mở ở xã có chiều dài khoảng 1 km. 

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đông La theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hoài Đức thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đông La. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường ven sông Đáy

Đường ven sông Đáy có chiều dài khoảng 2,5 km. Đoạn đường đi qua khu vực Miếu làng Đông Lao.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đông La theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hoài Đức thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

    Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đông La. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hoài Đức thời kỳ 2021 - 2030. Bản đồ này do UBND huyện Hoài Đức lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).