Toàn cảnh tuyến đường rộng 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường, huyện Gia Lâm đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội

Tuyến đường rộng 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội có chiều dài 2,78 km.

Video Toàn cảnh tuyến đường rộng 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường, huyện Gia Lâm đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội.

Toàn cảnh tuyến đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 1.

Tuyến đường rộng 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội có chiều dài 2,78 km. Được phê duyệt chỉ giới đường đỏ năm 2018.

Toàn cảnh tuyến đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 2.

Tuyến đường này có điểm đầu ở nút giao đường Hà Huy Tập - Đặng Công Chất. Khu vực này theo quy hoạch sẽ có cầu vượt đường sắt qua đường Hà Huy Tập.

Toàn cảnh tuyến đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường trên thực tế đã cơ bản thi công hoàn thiện, nhưng còn một vài vị trí giao cắt với đường sắt chưa thi công.

Toàn cảnh tuyến đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 4.

Trên tuyến đường này, đoạn hoàn thiện cũng còn cột điện chưa di dời.

Toàn cảnh tuyến đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 5.

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 2,78km thuộc địa bàn thị trấn Yên Viên và các xã: Yên Viên, Yên Thường huyện Gia Lâm, Hà Nội. Điếm đầu tại vị trí giao với đường Hà Huy Tập; điếm cuối hết địa phận huyện Gia Lâm (giáp ranh giữa xã Yên Thường và Dục Tú, Đông Anh).

Toàn cảnh tuyến đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 6.

Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang điến hình B=40m, gồm: lòng đường xe chạy rộng 2x11,25=22,5m; vỉa hè hai bên rộng 2x7,25=14,5m, dải phân cách giữa rộng 3m, phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị N9, tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt.

Toàn cảnh tuyến đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 7.

Trên địa bàn xã Yên Viên, tuyến đường này còn một nhà dân chưa giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh tuyến đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 8.

Khu vực chưa thi công do chưa giải phóng mặt bằng dài khoảng 100 m.

Toàn cảnh tuyến đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 9.

Tại khu vực nút giao với đường Yên Thường cũng chưa được giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh tuyến đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 10.

Điều này khiến tuyến đường cơ bản đã hoàn thành nhưng chưa thể thông xe.

Toàn cảnh tuyến đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 11.

Hiện, một số đoạn của tuyến đường này đã lắp biển báo, sơn kẻ vạch và người dân xung quanh đã lưu thông.

Toàn cảnh tuyến đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường, huyện Gia Lâm kết thúc khi hết địa bàn xã Yên Thường (giáp ranh với xã Dục Tú). Theo quy hoạch, tuyến đường này tiếp tục chạy dọc đường tàu sang huyện Đông Anh.

Toàn cảnh tuyến đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 13.

Toàn cảnh tuyến đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường, huyện Gia Lâm đã gần như hoàn thiện nhìn từ địa bàn huyện Đông Anh.

Toàn cảnh tuyến đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 14.

Theo quy hoạch, đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường, huyện Gia Lâm là một phần của tuyến đường kéo dài từ huyện Đông Anh đến xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

Toàn cảnh tuyến đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 15.

Đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường, huyện Gia Lâm là tuyến đường trục lớn mà huyện này đang đầu tư xây dựng.

Toàn cảnh tuyến đường 40 m qua xã Yên Viên, Yên Thường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 16.

Tuyến là hạ tầng giao thông quan trọng để Gia Lâm đạt các tiêu chí lên quận trong tương lai.