Thanh Hóa đấu giá làm trung tâm thương mại và 162 căn nhà

Trung tâm thương mại và nhà ở tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy có quy mô gần 4,4 ha, vốn đầu tư gần 330 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại và nhà ở tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại và nhà ở hiện đại với chức năng hỗn hợp. Bên cạnh đó, tạo công trình điểm nhấn, có hình thức kiến trúc đẹp, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa huyện Cẩm Thuỷ; đồng thời, khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

Diện tích sử dụng đất dự án là gần 4,4 ha. Tại dự án đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật; xây dựng hoàn chỉnh khu thương mại dịch vụ (diện tích hơn 4.786 m2 ) và xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt trước 162 căn nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ (diện tích hơn 14.428 m2 ).

Vốn đầu tư dự án gần 330 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 650 người. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định, lâu dài.

Tiến độ thực hiện dự án là 30 tháng, kể từ ngày giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp dự án Trung tâm thương mại và nhà ở tại thị trấn Phong Sơn vào danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

chọn
TP HCM đề xuất phát triển đô thị theo 9 trục chủ đạo, có tuyến đường sẽ mở rộng lên 120 m
Theo Dự thảo Quy hoạch TP HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP HCM dự kiến sẽ hình thành 9 trục không gian đô thị chủ đạo.