Cận cảnh hai khu đất xây dựng công viên cây xanh ở xã Đa Tốn và Đình Xuyên, huyện Gia Lâm

HĐND huyện Gia Lâm đã phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án công viên cây xanh ở xã Đình Xuyên và Đa Tốn với tổng diện tích hơn 20 ha.

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Gia Lâm (Hà Nội), tháng 8/2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm đang lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về hai dự án công viên cây xanh ở xã Đình Xuyên và Đa Tốn.

Cụ thể, đơn vị trên lấy ý kiến nhằm hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 về dự án Xây dựng khu công viên cây xanh Đầm Sen (Đình Xuyên) và Công viên cây xanh tại khu Dộc (Đa Tốn).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là hai dự án công viên đã được HĐND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 3/2021.

Cận cảnh khu đất xây dựng hai công viên cây xanh ở Đa Tốn và Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Ảnh 1.

Vị trí khu đất xây dựng công viên ở xã Đa Tốn. (Nguồn ảnh: Gialam.hanoi.gov.vn).

Cận cảnh khu đất xây dựng hai công viên cây xanh ở Đa Tốn và Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Ảnh 2.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Dự án Khu công viên cây xanh tại khu Dộc, xã Đa Tốn (Gia Lâm) được UBND huyện Gia Lâm giao nhiệm vụ nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư năm 2020. Dự án này cũng được HĐND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 04/NĐ-HĐND ngày 12/3/2021. Trong ảnh: Vị trí công viên cây xanh ở xã Đa Tốn tiếp giáp với đường Hà Nội - Hưng Yên (DT379) và đường Long Biên - Xuân Quan.

Cận cảnh khu đất xây dựng hai công viên cây xanh ở Đa Tốn và Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Ảnh 3.

Khu đất xây dựng công viên cây xanh ở xã Đa Tốn giới hạn bởi khu vực nghĩa trang xã Bát Tràng, Cụm làng nghề, đường DT379 và Long Biên - Xuân Quan.

Cận cảnh khu đất xây dựng hai công viên cây xanh ở Đa Tốn và Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Ảnh 4.

Khu đất này cũng giáp khu đất đối ứng thực hiện dự án đường Hà Nội - Hưng Yên (bìa trái).

Cận cảnh khu đất xây dựng hai công viên cây xanh ở Đa Tốn và Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Ảnh 5.

Theo tìm hiểu, hiện dự án công viên này đang là đất nông nghiệp giao cho các hộ dân với diện tích 1,23 ha và 2,6 ha đất thuộc đất công đang cho thuê làm nhà xưởng.

Cận cảnh khu đất xây dựng hai công viên cây xanh ở Đa Tốn và Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Ảnh 6.

Dự án xây dựng khu công viên cây xanh tại khu Dộc, xã Đa Tốn có diện tích khoảng 8,28 ha thuộc địa giới hành chính xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.

Cận cảnh khu đất xây dựng hai công viên cây xanh ở Đa Tốn và Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Ảnh 7.

Theo quy hoạch phân khu đô thị N11 được phê duyêt, khu công viên cây xanh này nằm trong khu vực xác định chức năng sử dụng đất chính như sau: đất cây xanh đơn vị ở, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và đường giao thông. Cũng theo nghị quyết nêu trên, dự án công viên tại xã Đa Tốn có tổng mức đầu tư hơn 79 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2021-2024.

Cận cảnh khu đất xây dựng hai công viên cây xanh ở Đa Tốn và Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Ảnh 8.

Vị trí khu đất xây dựng công viên ở xã Đình Xuyên. (Nguồn ảnh: Gialam.hanoi.gov.vn).

Cận cảnh khu đất xây dựng hai công viên cây xanh ở Đa Tốn và Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Ảnh 9.

Theo tìm hiểu, dự án xây dựng khu công viên cây xanh Đầm Sen, xã Đình Xuyên được huyện Gia Lâm giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư tháng 2/2021. Dự án này cũng được HĐND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 12/3/2021. Trong ảnh: Vị trí khu vực xây dựng công viên tiếp giáp với đường Đặng Công Chất, đường Đình Xuyên.

Cận cảnh khu đất xây dựng hai công viên cây xanh ở Đa Tốn và Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Ảnh 10.

Khu công viên cây xanh Đầm Sen có diện tích khoảng 14,87 ha thuộc địa giới hành chính xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. Phía Bắc dự án giáp tuyến đường quy hoạch và Trung tâm sát hạch, dạy nghề lái xe Đình Xuyên; Phía Nam giáp tuyến đường quy hoạch có mặt cắt ngang B=22m; Phía Đông giáp đường Đình Xuyên và Trung tâm sát hạch, dạy nghề lái xe Đình Xuyên; Phía Tây giáp đường Đặng Công Chất.

Cận cảnh khu đất xây dựng hai công viên cây xanh ở Đa Tốn và Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Ảnh 11.

Hình ảnh khu đất giáp với đường Đặng Công Chất, hướng đi UBND xã Đình Xuyên.

Cận cảnh khu đất xây dựng hai công viên cây xanh ở Đa Tốn và Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Ảnh 12.

Hiện dự án công viên ở Đình Xuyên đang là đất nông nghiệp khoảng 10,86 ha (trong đó có một phần chuyển đổi đầu tư xây dựng của Trạm nước sạch Yên Viên); 0,83 ha là đất giao sổ đỏ đến năm 2026 cho Trung tâm sát hạch, dạy nghề lái xe Đình Xuyên; 3,18 ha đất thuộc đất công đang cho thuê làm khu du lịch sinh thái Đầm Sen.

Cận cảnh khu đất xây dựng hai công viên cây xanh ở Đa Tốn và Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Ảnh 13.

Hình ảnh khu sinh thái Đầm Sen.

Cận cảnh khu đất xây dựng hai công viên cây xanh ở Đa Tốn và Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Ảnh 14.

Theo quy hoạch phân khu đô thị N9 được phê duyệt, khu đất xây dựng công viên nằm trong khu vực xác định chức năng sử dụng đất chính như sau: đất cây xanh thành phố, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và đường giao thông.

Cận cảnh khu đất xây dựng hai công viên cây xanh ở Đa Tốn và Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Ảnh 15.

Khu vực xây dựng công viên ở Đình Xuyên phần lớn là cánh đồng bỏ hoang.

Cận cảnh khu đất xây dựng hai công viên cây xanh ở Đa Tốn và Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Ảnh 16.

Theo tìm hiểu, dự án xây dựng công viên ở xã Đình Xuyên có tổng mức đầu tư hơn 77 tỷ đồng.