Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội

4. Tuyến đường từ Công ty nước sạch số 2 đến thôn Tế Xuyên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên đáng chú ý có tuyến đường từ Công ty nước sạch số 2 đến thôn Tế Xuyên dài khoảng 580 m. Đây là tuyến đường từ nút giao Đình Xuyên - ngõ 145 đến Tế Xuyên.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn Công ty nước sạch số 2, trên đường Đình Xuyên.

 Tuyến đường đi qua khu vực cánh đồng.

 

 Và kết thúc ở thôn Tế Xuyên.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

5. Tuyến đường từ sông Thiên Đức đến Đặng Công Chất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên đáng chú ý có tuyến đường từ sông Thiên Đức đến Đặng Công Chất với chiều dài khoảng 900 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở ngõ 145 Đình Xuyên, gần sông Thiên Đức.

 Tuyến cắt qua đường Đình Xuyên.

 Và kết thúc gần đường Đặng Công Chất.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

6. Tuyến đường kéo dài ngõ 199 Đình Xuyên đến Đặng Công Chất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên đáng chú ý có tuyến đường kéo dài ngõ 199 Đình Xuyên đến Đặng Công Chất với chiều dài khoảng 328 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên. (Nguồn ảnh: Google).

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N9)