Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Xem ngay: Thông tin mới nhất về đường sẽ mở ở Hà Nội

4. Tuyến đường từ sông Thiên Đức đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm đáng chú ý có tuyến đường từ sông Thiên Đức đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên dài khoảng 700 m. Đây là tuyến đường theo quy hoạch từ Đặng Công Chất qua Trung tâm đào tạo lái xe Đình Xuyên.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở khu vực sông Thiên Đức.

 Tuyến đường sẽ mở đi trùng và mở rộng ngõ bên hông Đình Trùng Quán.

 

 Đoạn giao với đường Ninh Hiệp.

 Tuyến kết thúc ở cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

5. Đường từ mục 4 đến Đặng Phúc Thông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường đáng chú ý có tuyến đường từ mục 4 đến Đặng Phúc Thông (đối diện ngõ 183 Đặng Phúc Thông) với chiều dài khoảng 515 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Đặng Phúc Thông, đối diện ngõ 183.

 

 Tuyến đi thằng và kết thúc khi giao với đường mục 4 đoạn gần cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

6. Đường từ Yên Thường đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường đáng chú ý có tuyến đường từ đường Yên Thường đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên với chiều dài khoảng 720 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến có điểm đầu ở đường Yên Thường đoạn cách Đặng Phúc Thông khoảng 300 m.

 Tuyến đường kết thúc ở cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn cách đường Đặng Phúc Thông khoảng 400 m.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N9, GN (9) và GN (10)