Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội

8. Tuyến nối Vành đai 3 với  ngõ 88 Hưng Phúc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Sở đáng chú ý có tuyến đường nối Vành đai 3 với ngõ 88 Hưng Phúc với chiều dài khoảng 490 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Sở. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến  đường có điểm đầu gần chùa Hưng Phúc.

 Tuyến đường này chạy bên hông khu dân cư, song  song ngõ 2A.

 

 

 Tuyến đi qua ngõ 88 Hưng Phúc và kết thúc ở kênh dẫn nước trạm bơm Yên Sở.

9. Tuyến đường từ mục 8 đến gần cuối ngõ 59 Hưng Phúc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Sở đáng chú ý có tuyến đường từ mục 8 đến gần cuối ngõ 59 Hưng Phúc với chiều dài khoảng 282 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Sở. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến  đường sẽ mở có điểm đầu ở đường mục 8,  đi qua phía sau đền Kim Quyết Linh Từ.

 Tuyến kết thúc ở khu vực hồ nước gần ngõ 59 Hưng Phúc.

10. Tuyến đường từ mục 8 đến ngõ 46 Hưng Thịnh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Sở đáng chú ý có tuyến đường từ mục 8 đến ngõ 46 Hưng Thịnh  với chiều dài khoảng 190 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Sở. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở ngõ 46 Hưng Thịnh.

 Và kết thúc ở tuyến đường tại mục 8.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Sở.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-4)